O spoločnosti

Advokátska kancelária ROHUTNÝ a spol. je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám v hlavných oblastiach slovenského právneho poriadku, najmä v oblasti trestného, obchodného a občianskeho práva. Kancelária bola založená s cieľom poskytovať právne služby klientom na nadštandardnej úrovni a so zabezpečením maximálnej miery diskrétnosti, časovej flexibility a nezávislosti advokátskeho povolania. Kancelária úzko spolupracuje s odborníkmi, ktorí sa špecializujú na jednotlivé oblasti práva, pričom ide najmä o odborníkov z oblasti daní a účtovníctva, audítorov, notárov a exekútorov.

Ak máte záujem o naše služby, ihneď nás kontaktujte.