Právne služby

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

zakladanie, zmeny a zrušovanie obchodných spoločností a družstiev, právne poradenstvo vo veciach zápisov do obchodného registra, fúzie a akvizície, register ochranných známok, ochrana hospodárskej súťaže

Zmenkové právo

analýzy a poradenstvo v oblasti zmeniek a uplatňovanie nárokov zo zmeniek, poradenstvo pri prevode zmenky, vypracovanie dokumentov pri zabezpečení pohľadávky zmenkou

Právo duševného a priemyselného vlastníctva

duševné vlastníctvo: uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z autorského práva, vypracovanie dokumentov spojených s autorským právom a súvisiacimi právami

Právo v oblasti nehnuteľností

poradenstvo pri developerských projektoch, vypracovanie dokumentácie súvisiacej s nehnuteľnosťami

Občianske právo

poskytovanie komplexného poradenstva týkajúceho sa širokého okruhu občiansko-právnych vzťahov

Trestné právo

uplatňovanie nárokov poškodených

Správne právo

poradenstvo v katastrálnom konaní, v územnom a stavebnom konaní, vo veciach živnostenského podnikania ako aj poradenstvo a zastupovanie v iných správnych veciach

Zdravotnícka problematika

poskytovanie poradenstva pri uplatňovaní nárokov pacientov, zastupovanie pred úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Konkurzy a reštrukturalizácia

poskytovanie právneho poradenstva pri spisovaná prihlášok do konkurzu, reštrukturalizácie ako aj zastupovanie a poradenstvo v týchto konaniach